NAŠE SLUŽBY

Odborné hodnocení

Screeningové hodnocení ergodesignu pracovišť, ERGOaudit, orientační měření fyzické zátěže a vytipování kritických míst vám umožní zlepšit ergonomii výroby a omezit riziko fyzické zátěže ještě před samotným měřením. Na nerizikových pracovištích použijeme ke kategorizaci prací přímo hodnocení odborným posudkem. U pracovišť s předpokladem rizika navrhneme možnosti úprav k eliminaci ergonomických rizik a snížení fyzické zátěže, v rámci ERGOworkshopu společně probereme zlepšení ergodesignu pracovišť a pomůžeme vám s aplikací opatření. Teprve následně proběhne hodnocení odborným posudkem případně autorizovaným měřením pouze v nutném rozsahu. Cílem není pouze zařazení práce do kategorií, ale zlepšení ergonomie výroby, odstranění kritických míst, snížení zátěže na jednotlivých pracovištích a ochrana zdraví vašich zaměstnanců.

Autorizované měření lokální svalové zátěže

Lokální svalovou zátěž ruky a předloktí měříme metodou integrované elektromyografie, která snímá vynakládané svalové síly malých svalových skupin ruky a předloktí. Výstupem je přehledný protokol s následnou interpretací výsledků. Výstupem z měření je i synchronizace EMG záznamu s videem, která slouží k přesnému vytipování míst, kde dochází k nadlimitním svalovým silám a následně doporučení možných opatření k cílenému snížení lokální svalové zátěže

Autorizované měření celkové fyzické zátěže

Celkovou fyzickou zátěž hodnotíme metodou monitorování srdeční frekvence a hodnocení manipulovaných břemen a porovnání s platnými legislativními limity. Výstupem je přehledný protokol s následnou interpretací výsledků.

Autorizované měření a hodnocení ergonomie a pracovní polohy

Zhodnotíme pracovní polohu z hlediska přijatelných, podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh a jejich časové expozice v rámci průměrné směny. Výstupem je přehledný protokol s následnou interpretací výsledků.

Workshopy a semináře

Provedeme vás problematikou hodnocení a měření fyzické zátěže, ergodesignu pracovišť, ERGOauditů, společně definujeme kritická místa přímo ve vaší výrobě a pomůžeme vám s aplikací opatření ke snížení zátěže a ochraně zdraví vašich zaměstnanců.

Každému zákazníkovi poskytujeme řešení na míru a individuální přístup. Kontaktujte nás pro vypracování cenové nabídky.
tel: +420 602 965906
email: mereni@staffadvance.cz